Privaatsuspoliitika

Kes me oleme?

Meie veebilehe aadress on: https://roadly.ee

Roadly OÜ privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Veebilehe (www.roadly.ee) teenuseid.

Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

Klient kinnitab Veebilehe (www.roadly.ee) kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav www.roadly.ee lehel. Iga klient, kes sõlmib Veebilehel müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid, ostuajalugu ja klienditoe andmed) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale tarnimiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja, Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti teel aadressile:

info@roadly.ee

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole

Küpsistepoliitika

Küpsised

Selleks, et kindlustada Veebilehe (www.roadly.ee) teenuste täielik kvaliteet, kasutab Veebileht oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Veebileht salvestab. Klient nõustub Küpsistepoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Veebilehe kõik vajalikud funktsioonid töötada.

Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. 

Kuidas küpsistest keelduda?

Kui soovite loobuda küpsiste salvestamisest oma arvutisse, võite valida oma veebilehitseja turvaseadistustest küpsistest keeldumise.

Kui Teil on see valitud, ei salvesta ükski veebisait küpsiseid, kuid võib juhtuda, et osa meie ja teiste veebisaitide funktsioonidest ei tööta ideaalselt.

Samuti võite muuta oma veebilehitseja seadistusi, et Teile kuvataks hoiatus iga kord, kui sait üritab küpsist seadistada, ning seejärel võite otsustada iga küpsise osas eraldi, kas aktsepteerida seda või mitte.

Privaatsusteatis juhtidele

Privaatsusteatise juhtidele leiate Roadly Driver kohta leiate siit.