Privaatsusteatis juhtidele

Roadly OÜ (registrikood 16276135) asukohaga Veesauna, Hertu küla, Kehtna vald, Raplamaa, 79521, on isikuandmete vastutav töötleja.

Mõiste „meie“ viitab Roadly Driver rakenduse omanikule, Eesti Vabariigis asutatud osaühingule Roadly OÜ.

Milliseid isikuandmeid töötlemea

 • Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, autobaas.
 • Geograafilise asukoha andmed ning sõidutrajektoorid.
 • Teave sõiduki kohta (seal hulgas ka sõiduki registreerimisnumber).
 • Juhi tegevus rakenduses
 • Tellimuse kommentaarid: näiteks kui juht tühistab tellimuse ja lisab kommentaari koos pildiga tühistuse põhjusena

Vedude eest kuvatavad teenistustega seonduvad andmed ei ole isikuandmed, sest juhid pakuvad teenuseid majandus- ja kutsetegevuses.

Mis eesmärgil töötleme isikuandmeid

 • Töötleme isikuandmeid selleks, et juhtidel oleks ligipääs platvormile ja et kliendid saaksid tellida endale tarne kõige lähemast autobaasist, et hoida kokku transpordikuludelt.
 • Geograafilisi asukoha andmeid salvestab Roadly rakendus olukorras, kus juht on alustanud tellimuse täitmist või kui juht on märkinud end kalendris vabaks ehk avatud tellimustele olekusse.
 • Geograafilise asukoha andmeid kasutame, et anda juhtidele suunitlusi olukorras, kus nad ei leia kliendi asukohta üles. Lisaks võimaldavad antud andmed meil informeerida kliente juhi hetke asukohast ja planeerida tellimusi, mille tarnet on vaja koheselt. 
 • Tellimuse kommentaare ja pilte töödeldakse tagasiside andmise, vaidluste ja teenusekvaliteedi probleemide lahendamisel. 

Õiguslik alus

 • Isikuandmeid töödeldakse juhiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Teenuste kasutamise eeltingimuseks on juhi tuvastamise ja geograafilise asukoha andmete töötlemine
 • Võime töödelda andmeid õigustatud huvi alusel, sellisteks tegevusteks on näiteks kaebused klientidelt mahalaadimise osas, kus on tekkinud varaline kahju.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse

 • Juhi isikuandmeid edastatakse klientidele juhul, kus Roadly logistik leiab, et  otsekontakt kliendi ja juhi vahel tagab efektiivsema suhtluse tellimuse täitmiseks.

Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või Digital Ocean, Inc. serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi.
 • Isikuandmete kohta võib oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ja korras esitada järelepärimisi kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus või kohus asja menetlemisel.

Klientide isikuandmete töötlemine

 • Juhid ei tohi töödelda klientide isikuandmeid, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik tarne osutamiseks. Juht ei tohi kliendi kontakte iseseisvalt koguda, salvestada, lubada juurdepääsu või töödelda. 
 • Juht vastutab klientide isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest. Kui juht rikub reisijate isikuandmete töötlemise nõudeid võidakse juhi konto sulgeda ning nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

Isikuandmetega tutvumine, säilitamine, kustutamine, parandamine ja ülekandmine

 • Isikuandmeid saab vaadata ja parandada Roadly Driver juhi portaalis
 • Juhi isikuandmeid säilitatakse senikaua kuni juhil on aktiivne juhi konto ning peale konto kustutamist täiendavalt 3 aastat.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse 7 aastat.
 • Kuriteo, pettuse või valeandmete esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.
 • Vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Kui juht soovib isikuandmeid üle kanda või kustutada, siis peab ta sellest teada andma e-kirja teel. 

Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@roadly.ee).
 • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee),

Privaatsusteatist uuendati viimati 20 Mai 2022.