Raplamaa

Elementmaja vundamendi rajamine ja pinnase vedu objekti piires

Roadly klient Raplamaal rajas elementmajale vundamendi ning kasutas antud tööde teostamiseks järgnevaid materjale: paekivikillustik fraktsiooniga 32-63 mm, paekivikillustik fraaktsiooniga 16-32 mm, paekivikillustik fraktsiooniga 4-16 mm ning sõelutud ehitusliiv fraktsiooniga 0-4 mm.

Kõik materjalid transporditi kliendi objektile 30 tonnise poolhaagis tüüpi kallurautoga ning 14 tonnise kandevõimega kallurautoga.

Lisaks materjalide transpordiga objektile vajas Roadly klient ka ära kooritud pinnase ümberpaigutamist objekti piires. Pinnase veo tööd teostati 14 tonnise kandevõimega kallurautoga, kuna objekti ümber olid piiratud liikumistingimused.

Materjalid

  • Paekivikillustik 32-63 mm – vundamendi rajamine
  • Paekivikillustik 16-32 mm – vundamendi rajamine
  • Paekivikillustik 4-16 mm – vundamendi rajamine
  • Sõelutud ehitusliiv 0-4 mm – vundamendi rajamine
  • Pinnase ümberpaigutamine objektil

Vajad materjale?

Hinnasta vedu