Multš ja multšimine

Kasulik Multš
Multš

Mis on multš ja multšimine? Mis on multši kasutusvõimalused ning kasutegurid?

Multš on paks kiht või materjal, mis pannakse taimede vahele mulla peale. Multši peamised kasutamise eesmärgid on järgmised:

 • Esteetiline välimus ja lihtne hooldamine
 • Hoida mullas niiskust
 • Ennetada ja vähendada umbrohu kasvu ning vohamist
 • Kaitseb mulda tuulte ja otsese päikesevalguse eest, et pinnas püsiks kauem niiske ja taime juured ei saaks kahjustada
 • Orgaanilised multšid rikastavad mulda toitainetega ning parandavad mulla omadusi (struktuur, niiskustase, niiskuse säilitamise võime, viljakus ja looduslik drenaaž)

Multši liigid – orgaaniline ja anorgaaniline

Orgaaniliste multšide alla kuuluvad kõik materjalid, mis on varasemalt olnud “elus”, siia alla kuuluvad näiteks:

 • Purustatud puukoored
 • Hakkepuit
 • Puulehed
 • Loomasõnnik 
 • Kompost
 • Hein
 • Niidetud muru
 • Saepuru
 • Männiokkad

Orgaaniliseid multšid lisavad pinasesse lagunedes toitaineid, rikastades sealjuures mulda. Ühtlasi ei saasta orgaanilised multšid keskkonda ja pinnast. Orgaanilisi multše peab iga paari aasta tagant värskendama ja uuendama, et säiliks kaunis peenra kujundus ja mullaviljakus.

Orgaaniliste multšide kasutamisel tuleb kindlasti jälgida, et ei kasutaks liiga “kanget” multsi. Seda on kõige olulisem silmas pidada just köögivilja aedade ja peenarde osas, kus kasutatakse multšiks mulla viljakuse tõstmiseks kompostmulda ja loomasõnnikut. Väga rammus multš tuleb segada mulla või ka näiteks liivaga, olenevalt sellest milliseid kasvutingimusi luua soovitakse.

Purustatud puukoore multšid, millega kaetakse peenraid, kõnniteid ja hekkide aluseid, tuleb panna piisavalt paksu kihina, et multšist ei hakkaks läbi kasvama umbrohi ning et multši kiht peaks vastu mitu aastat. Soovituslik kiht purustatud puukoore multšile on keskeltläbi 5-10 cm paks, olenevalt multši koostisest ja suurusest.

Anorgaanilised multšid on kõik elutud looduslikud või kunstlikud materjalid, mida kasutatakse aianduses mulla või pinnase parendamiseks ning umbrohutõrjeks. Mõned Eestis kasutatavad anorgaanilised multšid on näiteks: 

 • Kivid või kruus
 • Geotekstiil
 • Plastikkile

Anorgaanilised multšid on pikaajalisema toime- ja kasuteguriga võrreldes orgaaniliste multšidega. Kuna anorgaanilised multšid ei lagune mullas, siis on nende kasutusiga ka seetõttu pikem. Seoses pika eluaeaga võivad aga osad anorgaanilised multšid (kiled, geotekstiil) eraldada kahjulikke aineid ja mürke pinnasesse, reostades sealjuures aia- ja looduskeskkonda.

Üheks viisiks mulla omaduste parendamiseks on tihtipeale ka mulla segamine kruusa või kividega. Sellist viisi kasutatakse peamiselt olukordades, kus muld on näiteks liiga savine, et tekitada pinnasesse drenaaž. Osaliselt lahendab selliselt multšimine küll liigniiskuse probleemi, kuid muudab pinnase tulevikus otstarvet muuta soovides jälle mõne muu kasutusala jaoks kõlbmatuks.

Plastikkile multšina kasutades peab kindlasti arvestama, et on rajatud kastmissüsteem pinnase sisse, kuna kilest ei jõua vihmavesi läbi taime juurteni. Seevastu kasutades geotekstiili, imbub multšist läbi ka vihmavesi ja kastmissüsteem pole ilmtingimata vajalik. Nii geotekstiili kui plastikile puhul hoiavad mõlemad multšid pinnast soojas ning loovad head kasvutingimused taimedele, kes on soojalembesed ja muidu Eesti muutlikus kliimas vastu ei peaks.

Eestis peamiselt kasutusel olevad multšid ning kuidas valida sobivat multši

Eestis peamiselt kasutusel olevad multšid on geotekstiil, puukoore multšid, hakkepuit ning orgaanilised multšid, mida saab valmistada ka kodustes tingimustes.

Kuidas siis valida sobivat multši?

Ilmselt kui öeldakse sõna multš, tuleb igale eestlasele silme ette koheselt puukoorest või puuhakkest tehtud multš – need on kas Eestis kõige laialdasemalt kasutatavad multši liigid. Puukoore multšidest on Eestis peamiselt kasutusel männikoore- ja kuusekooremultšid. Puuhakke multšidest kasutatakse lehtpuuhaket ja okaspuuhaket.

Männikooremultši on hea kasutada lillepeenardes ning põõsaste, puude ja hekkide alustel, kus soovitakse ära hoida soovimatut umbrohtu. Männikooremultš on kauni ja esteetilise välimusega ning säästab aiapidaja aega. Männikooremultši kihti tuleb uuendada iga paari aasta tagant, kuna tegemist on orgaanilise multšiga ning ajaga männikoore puru kõduneb ning rikastab oma lagunemisega mulda, andes sellesse toitaineid. Männikooremultš parandab mulla niiskussisaldust ning aeglustab umbrohu kasvu. Peenardes, kus on kasutatud männikooremultši on viljaka mullaga ning taimed selles on lopsakad ning vastupidavamad ka karmimatele ilmastikuoludele. Sügisel pikendab männikoore multši kiht peenardes külmumise aega ning taimedel on kauem aega pikaks talveks koguda mullast toitaineid ning seetõttu ka lihtsam vastu pidada talvistele ilmaoludele.

Kuusekooremultš on sarnaste omadustega ning kasutusvõimalustega nagu männikooremultš. Suurim eelis männikooremultši ees on kindlasti odavam hind ning seetõttu kasutatakse suurte platside ja mänguväljakute puhul just kuusekooremultši. Kuusekooremultš laguneb looduses kiiremini kui männikooremultš, kuid annab mullale ka seetõttu kiiremini edasi kasulikke toitaineid ning parandab mullaviljakust. Kiirema lagunemise tõttu tuleb tihedamini multšikihti värskendada. Värvuselt on kuusekooremultš tumedam kui männikooremultš ning ajaga võib kuusekoor muutuda peaaegu värvuselt mustaks.

Okaspuuhakke multši kasutatakse enamasti looduslike jalgradade, mänguväljakute, haljasalade, platside ja teede rajamisel ning katmisel. Iseloomult on okaspuu hakkest valmistatud multš orgaanilistest multšidest looduses kõige aeglasemini lagunev ning seetõttu ei kasutata seda multši tihti mulla viljakuse tõstmiseks. Okaspuuhake kasutab lagunemiseks palju lämmastikku, mida taimed vajavad oma kasvuks. Seetõttu ei kasutata okaspuu haket peenardes ja istutusaladel. Okaspuuhaket on hea kasutada suurema koormusega aladel, kus muru ei kasva ja tekib oht muda ja musta pinnase tekkeks. Sellistel puhkudel on suurepärane kasutada okaspuuhaket, mis sobib ideaalselt loodusliku keskkonnaga ning on esteetiliselt kaunis. Kõrge vaigusisaldus tagab materjali pika püsivuse. Okaspuuhakkega kaetud radasid ja platse tuleb samuti uuendada vastavalt vajadusele iga paari aasta tagant, kuna tegemist on siiski looduses laguneva materjaliga.

Lehtpuuhakke multš on samuti puukoorest valmistatud multšidega sarnaste kasutusvõimaluste ning omadustega. Lehtpuuhake annab ajaga peenardes heledamat tooni, kuna ilmastiku käes puidu värvus kahvatub. Laguneb looduses kiiresti ning rikastab maapinda toitainetega, tarbimata sealjuurest liialt taimedele vajalikku lämmastikku.

Geotekstiili on mõistlik kasutada köögivilja aedades ning kohtades, kus liigne soojus ei kahjusta taimede juuri. Nagu kirjutatud, on geotekstiili puhul hea omadus see, et materjal ei takista vee liikumist pinnasesse. Geotekstiili kasutatakse samuti kohtades, kus võib tekkida oht pinnase vajumiseks või umbrohu kasvuks. Näiteks rajades killustikkattega parkimisplatsi, kuid ei ole võimalust aluspinda tugevdada kruusapadjaga. Sellistel puhkudel pikendab parkimisplatsi eluiga geotekstiili kasutamine killustiku padja all.

Orgaanilised multšid, mida saab ise kodus valmistada, on suurepärased vahendid mullaviljakuse parandamiseks. Siia alla kuuluvad näiteks puulehed, hobusesõnnik, kompostmuld. Siinkohal tuleb alati silmas pidada, et multš, mida kasutatakse mulla viljakuse tõstmiseks, ei oleks liiga rammus. Kõikidele taimedele tuleb kokku segada nende kasvutingimusi arvestav mullasegu.

Kuidas multšida ning millest alustada? 

Multšimist alustades on kõige olulisem valida oma eesmärgile parim multš. Kui see on tehtud, tuleb alustada pinnase ettevalmistamisega. Kui pinnas on kaetud murukamara või muude soovimatute taimedega, tuleks need võimalikult põhjalikult eemaldada koos juurtega. Nii saab vähendada ka tulevikus multšist läbi kasvamise võimalust. 

Kui pinnas on ette valmistatud ja puhastatud erinevatest taimedest ja nende juurtest, tuleb luua sobilik kasvukeskkond istutavatele taimedele. Muld tuleb peenras läbi kaevata ja kobestada, et see ei oleks taime juurtele liiga tihe. Samuti tuleb olemasolev muld segada vajalike multšidega, olenevalt siis juba tingimustest, mida soovitakse saavutada. Tihtipeale võib ka ette tulla, et aias või istutusala olev muld vajab välja vahetamist uue mulla vastu või mullakiht ei ole piisav taimede istutamiseks ning tuleb tuua juurde ka musta mulda. Konsulteerige alati aiandi või aednikuga, milliseid kasvutingimusi ja mulla koostist mingi taim kasvamiseks vajab.

Peenardes, kus alles hakatakse multšikihti rajama, tuleks kasutada peent männikooremultši, mis koosneb eelnevalt komposteeritud ja sorteeritud 0-15 mm osakestest. Peenemat multši uuematel peenardel on oluline kasutada selleks, et hakkaks tekkima huumuskiht multši lagunemisel mulda. Huumus muudabki taimed lopsakamaks ja kaunimaks. Ajapikku, kui taimed on juba lopsakad ja huumuse osakaal mullas hea, võib kasutama hakata jämedama koostisega männikooremultši, mis ei lagune mullas nii kiiresti ja säilitavad peenra kauni välimuse aastateks.

Millal uuendada multšikihti?

Männikooremultši kihti tuleks uuendada peenardes ja istutusaladel iga paari aasta tagant umbes 2-3 cm paksuse kihina. Talviste temperatuurikõikumiste vältimiseks on hea multšikihti uuendada septembri- või oktoobrikuus, multš aitab hoida talvel pinnase soojemana ning vähendab seetõttu ka taimel stressi.

Kus ja milleks kasutatakse multši?

Multši kasutatakse mitmetes aiandus ja maastikukujunduse eesmärkidel. Multši kasutamise eelised on esteetiline välimus, looduslik materjal, mis sobib hästi keskkonda ning ka orgaanilise multši kasutamisel, mulla viljakuse tõstmine. Multši võib kasutada istutusalade katmiseks või ka lisandina erinevate istutussegude sees, mulla viljakuse tõstmiseks.

Näited, kus on ideaalne kasutada erinevaid orgaanilisi multše:

 • Metsarajad ja jalgrajad
 • Peenar
 • Köögiviljaaiad
 • Heki-, viljapuu- ja põõsa- alused
 • Aias kitsad ribad või maja ääred, kuhu ei pääse niidukiga ligi
 • Tihedalt kasutatavad loodusliku pinnasega platsid
 • Mänguväljakud
 • Grillplatsid

Probleemid, mis võivad esineda multšimisel

Liiga tihe multši kiht võib takistada taimede kasvu. Multšitud istutusaladel tuleb multš pinnasele laotada kergelt ning mitte liialt kinni suruda.

Kasutades mulla viljakuse tõstmiseks loomasõnnikut, tuleb silmas pidada, et sõnnik oleks minimaalselt 2 aastat kõdunenud enne kasutamist. Samuti tuleb loomasõnniku multši segada tavalise mullaga enne istutamist, nii saab kindel olla, et muld ei ole liiga rammus taimele. Kui kasutada liiga rammusat mulda võivad taimede õied ja lehed ära kõrbeda.

Kasutades geotekstiili või plastikkile, võib muutuda maapind taime juurtele palavate ilmadega liiga kuumaks ning taimed ei pruugi ellu jääda.

Miilline multš on siiski mulle sobivaim?

Männikoore multš või kuusekoore multš?

MännikooremultšKuusekooremultš
Laguneb aeglaseminiLaguneb kiiremini
Toitained jõuavad mulda aeglaseminiToitained jõuavad mulda kiiremini
Heledam toonTumedam toon
Sobib istutusaladele ja peenardesseSobib istutusaladele ja peenardesse

Lehtpuuhake või oksapuuhake?

LehtpuuhakeOkaspuuhake
Heledam toonTumedam toon
Laguneb kiireminiKõrge vaigusisaldus tagab pika püsuvuse
Sobib kasutamiseks istutusaladelSobib kasutamiseks jalgradadel ja platsidel
Annab taimedele kiiremini toitaineid, hoiab niiskust mullasKasutab taimede eluks vajalikku lämmastikku palju

Keskmine, jäme, peen või sorteerimata multš?

PeenKeskmineJämeSorteerimata
Sobib segada mullasegudesseTõstab mullaviljakust kiireminiSobib kohtadesse, kus esteetiline välimus ei ole erikohalMultši osakesed väga erinevate suurustega
Laguneb kiiresti, vajab tihedamini uuendamistLaguneb kiirestiLaguneb aeglasemaltLaguneb aeglasemalt
Kasutatakse kiireks mullaviljakuse tõstmiseksVaja tihedamini uuendamistMultšikihti ei pea nii tihti uuendama kui peenemaid multše kasutadesOdavam hind lihtsa tootmisprotsessi tõttu

Lahtine, suurpall, big-bag või 50L kottidena?

LahtineSuurpallBig-Bag50L kotid
Suurte koguste puhul soodsam transpordi hindSoodsam transport võrreldes Big-Bag’igaKallim transportKallis transport
Kogu koorem kallutatakse ühte kohta mahaOn alusel ning mugav otse aluselt laiali viia aiasMugav kasutada ja võtta otse kotistHea variant, kui tellida mitme peale
PakendamataPakendatud alusele ja mahalaadimine ainult kõvale pinnaselePakendatud alusele ja mahalaadimine ainult kõvale pinnaseleHea vedada suures aias kottidega erinevatesse kohtadesse

Soovid tellida multši?

Müüme multši nii pakendatult Big-Bagis, Suurpallis kui ka lahtiselt (puistes) koos transpordiga. Lahtise multši toob kohale kallur, pakendatult tagaluugiga kuller. Leia omale sobiv toode meie tellimiskeskkonnast.