Killustik ja kruus – omadused ja kasutusalad

Kasulik Killustik
Killustik

Laialdaste kasutusvõimalustega killustik ja kruus on ühed populaarseimad haljastus-, maastikukujundus- ja ehitusmaterjalid Eestis. Käesolevas postituses räägime täpsemalt purustatud paekivikillustikust ja purustatud kruusast ning saame teada üht-teist kasulikku ka graniitkillustiku kasutusaladest ja omadustest.

Erinevad killustiku liigid ja nende peamised kasutusalad

Eestis peamiselt kasutusel olevad killustiku liigid on:

 • Purustatud paekivikillustik
 • Purustatud graniitkillustik/ sõelmed
 • Purustatud kruus
 • Looduslik kruus

Purustatud paekivikillustik

Kasutatakse peamiselt teedeehitusel ja üldehitustöödel. Saadaval on mitmeid erinevaid fraktsioone vastavalt ehitustööde iseloomule. Laialdasemalt kasutusel on järgnevad fraktsioonid:

 • 0-4 mm (paekivisõelmed, kasutatakse liiva asemel)
 • 0-32 mm
 • 0-63 mm
 • 4-8 mm
 • 4-16 mm
 • 4-32 mm
 • 4-63 mm
 • 16-32 mm
 • 32-63 mm

 Peamised killustiku kasutusalad on:

 • Teedeehitusel aluspinnana
 • Kõnniteede ja platside rajamine haljastuses, nende aluspindade tugevdamine
 • Vundamendipadja rajamine
 • Erinevate betoonisegude valmistamine
 • Täitematerjalina
 • Teatavatest kohtades aitab killustiku kasutamine aluspinnases ära juhtida pinnasevett ja vihmavett
 • Peenkillustikku kasutatakse asfalti koostisosana

Purustatud graniitkillustik/ sõelmed

Purustatud graniitkivi sõelmeid kasutatakse peamiselt maastikukujundus projektides ja koduõuede kujundamisel. Samuti on purustatud graniitkivi laialdaselt kasutusel üldkasutatavate välisruumide rajamisel ja dekoreerimisel. Graniitkivi sõelmeid on saadaval mitmes erinevas suuruses ja värvitoonis. Tihtipeale kasutatakse ühes projektis mitut erinevat värvi, et tuua maastikukujundusel sisse erinevaid toone. 

Haljastuses kasutatakse dekoratiivse elemendina graniitkivi sõelmeid peamiselt järgmistes kohtades:

 • Jalgrajad
 • Sissesõiduteed
 • Taimede ümbrused
 • Peenardes multši asemel
 • Teede ja peenarde äärised, eraldamaks peenra ja muru pindasid
 • Suurte platside rajamine

Graniitkillustikud muud kasutusalad on:

 • Betooni tootmine, nii ilmastikukindel kui ka üldehituses kasutatav betoon
 • Raudtee ballastid
 • Asfaltbetoonsegud

Purustatud kruus

Purustatud kruus saadakse mehaanilise purustamise teel, tegemist on soodsama materjaliga, kui paekivikillustik ning seetõttu on leidnud antud materjal ka laialdast kasutust. Peamiselt kasutatakse purustatud kruusa teedeehitusel alumiste tugevate kihtide rajamisel ning üldehitusel aluspindade tugevdamiseks. Purustatud kruusa on saadaval samuti mitmes erinevas fraktsioonis vastavalt ehitustööde vajadusele. Purustatud kruusa soodsam hind tuleneb loodusliku kruusa kaevandamise lihtsusest – ei pea teostama lõhketöid jms. Lisaks sellele on Eestis kruusamaardlaid oluliselt rohkem kui paekivimaardlaid.

Purustatud kruusa kasutatakse näiteks:

 • Väiksema koormusega teede rajamine
 • Teede aluskihina või ka pealmiskattena
 • Teepeenardes täitematerjalina
 • Ajutiste teede rajamine

Looduslik kruus

Looduslik kruus on looduses naturaalsel teel kujunenud materjal, mis ei ole mehaanilisel teel purustatud. Loodusliku kruusa tunneb ära ümarate fraktsioonide tõttu, millel puuduvad teravad servad. Tegemist on samuti laialdaselt kasutusel oleva materjaliga, mida on saadaval mitmes erinevas fraktsioonis vastavalt ehitustööde iseloomule. Looduslikku kruusa kasutatakse näiteks:

 • Väiksema koormusega teede rajamine
 • Teede aluskihina või ka pealmiskattena
 • Teepeenardes täitematerjalina
 • Ajutiste teede rajamine

Mis on purustatud paekivikillustik ja kuidas seda toodetakse?

Nii nagu sõnapaar ütleb, toodetakse purustatud paekivikillustikku suurte paekivide purustamise teel. Tegemist on inimese poolt mehaanilise töö tulemusega, kus töötatakse rasketehnikaga.

Erinevad paekivikillustiku fraktsioonid eraldatakse teineteisest sõelumise teel. Sõelumist alustatakse kõige suuremate kivide eemaldamisega purustatud materjalist ning liigutakse üha väiksemate fraktsioonideni, kuni jäävad alles paekivisõelmed ehk sõelumisprotsessist tekkinud jääk. Erinevad fraktsioonid hoiustatakse eraldi hunnikutes/ aladel. Sõelumine ja fraktsioonide eraldamine teineteisest on oluline ehitajatele, kuna iga erinev ehitustöö vajab oma iseloomust tulenevalt erinevat materjali. Näiteks drenaaži rajamisel on väga oluline, et killustik ei sisaldaks endas väikseid osasid ja paekivitolmu ning betooni tegemisel on väga oluline, et ei oleks tegemist suurte kividega.

Mis vahe on pestud ja pesemata paekivikillustikul ning kumba peaksin eelistama?

Pesemata paekivikillustik sisaldab endas paekivi purustamise teel tekkinud tolmu ja pisemaid osakesi. Antud materjali on hea kasutada kohtades, kus on vaja, et aluspind on tihendatud. Materjali kasutatakse enamasti järgnevatel töödel:

 • Aluskihina teede ehitusel
 • Vundamentide rajamisel
 • Sissesõidu teede rajamisel
 • Raskete objektide rajamisel

Pestud paekivikillustik on materjal, millest on eemaldatud pisemad osakesed ja paekivitolm. Antud materjali kasutatakse enamasti järgmiselt:

 • Drenaaži süsteemide rajamisel
 • Betoonisegudes
 • Kohtades, kus on vaja rajada esteetiliselt ilus tee, rada või plats

Sissesõidutee rajamine

Sissesõidutee rajamiseks võib kasutada nii purustatud kruusa, looduslikku kruusa, kui ka paekivikillustikku. Et saada pikaealine ja esteetiliselt kaunis sissesõidutee soovitame kasutada tee rajamisel aluskihina suurema fraktsiooniga paekivikillustikku, näiteks fraktsioon 16-32 või 32-63 mm. Pealmise kihina soovitame kasutada peenemat paekivikillustikku fraktsiooniga 4-16 mm. Sissesõidu teel ei ole soovituslik jätta pealmiseks kihiks jämeda fraktsiooniga killustikku seetõttu, et killustiku servad on teravad ning võivad lõhkuda nii jalanõusid kui ka autode velgesid. Samas kasutatakse väiksema eelarvega projektide puhul tihti killustikku fraktsioonidega 0-32 mm või 0-63 mm, kuna antud materjal jääb tihe ja piisavalt kandev sissesõiduteena.

Teine võimalus sissesõidu tee rajamisel on kasutada purustatud või looduslikku kruusa, oma iseloomult sobib ta ideaalselt väiksema või keskmise koormusega teede rajamiseks. Värvuselt on kruus kollakam kui paekivikillustik. Kruusa kasutamine väiksemate teede rajamisel on kindlasti populaarne materjali soodsama hinna tõttu. Kruusateede ja kruusast sissesõidu teede puhul peab kindlasti arvestama, et kuivadel perioodide on tolmu tekkimine vältimatu.

Killustiku kasutamine ehituses

Paekivikillustik on laialdaselt levinud ehitusmaterjal, mida kasutatakse nii teedeehitusel, üldehitusel kui ka haljastustöödel. Paekivikillustik on tänuväärne materjal, millel on väga hea koormustaluvus ning tugevusnäitajad. Paekivikillustiku kasutamisel ehitusel tuleb kindlasti silmas pidada, kas on vaja ehituse iseloomust tulenevalt kasutada pestud või pesemata paekivikillustikku. Samuti on soovituslik valida sobiv fraktsioon ning pigem hinna osas mitte järeleandmisi teha. Tuleb valida ehitustöödeks ettenähtud materjal vastava fraktsiooniga, et vältida tulevikus hilisemaid probleeme ja rahalisi väljaminekuid. 

Toome siinkohal näite, ehitades vundamendi alla drenaaži süsteemi – on oluline kasutada kindlasti suurema või keskmise fraktsiooniga pestud paekivikillustikku. Kui kasutada pesemata tavalist paekivikillustikku, satuvad peenemad osakesed drenaaži süsteemi ning ummistavad selle üsna kiiresti.

Killustiku kasutamine haljastuses

Haljastuses on samuti killustiku kasutamine populaarne valik. Siinkohal tuleb kindlasti välja tuua, et dekoratiivsetel eesmärkidel haljastuses kasutatakse peamiselt graniitkillustikku või graniitsõelmeid. Neid eelistatakse nende kauni värvuse ja välimuse tõttu. Kombineerides eri tooni graniitsõelmeid saab luua huvitavaid lahendusi haljastuses ja maastikukujundusel. Siinkohal tuleb välja tuua, et graniitsõelmeid Eestis ei toodeta, kuna Eestis puudub graniitkivi, mida kaevandada.

Mitte nii dekoratiivsetel, küll aga efektiivsetel eesmärkidel kasutatakse haljastused paekivikillustikku, mis on meil Eestis laialdaselt levinud ning kättesaadav kõigile. Eelkõige kuulub siiski paekivikillustiku kasutamine rohkem ehitusvaldkonda ning mitte nii tihti haljastuse alla.

Milliseid vigu mitte teha kasutades haljastuses killustikku?

Suurema koormusega teede ja platside rajamisel tuleb arvestada aluspinna võimaliku vajumisega, seetõttu on oluline tugevdada aluspind suurema fraktisooniga killustikuga, et vältida läbivajumise ohtu.

Kuidas arvutada, palju mul on killustikku vaja tellida?

Vastavalt ehitusprojektile tuleb välja arvutada rajatava objekti pindala ning korrutada pindala soovitud kihi paksusega. Ehitusprojekti puudumisel on enne killustiku tellimist soovituslik mõõta rajatava objekti pindala ning teha seejärel vastavad arvutused. 

Soovituslik on lisada tellitavale kogusele +10-15% rohkem materjali, vältimaks hilisemaid kulusid.

Kui kaua on maailmas kasutatud purustatud killustikku ja kruusa?

Purustatud kivimeid hakati ehituses kasutama peale Teist Maailmasõda, seda just seetõttu, et enne puudus vajalik rasketehnika, millega oleks saanud kivimeid efektiivselt purustada ja transportida. Peale Teist Maailmasõda hakati aga purustatud kivimeid kasutama ehituses laialdaselt.

Kust saab tellida killustikku ning mida jälgida tellides?

Killustikku saab tellida koos transpordiga Roadly OÜ keskkonnast https://telli.roadly.ee/. Tellides killustikku, tuleb kindlasti järgida vajalikku fraktsiooni. Soovitav on rääkida läbi ehitaja või oma ala spetsialistiga, millist fraktsiooni vastavale tööle tuleks tellida, et vältida hilisemat rahalist kahju.